SODA CAMI NEDİR ?

Soda camları adi cam olarak da adlandırılır imalatı düşüktür. Genel yapısı bakımından % 73 SiO2, % 12 Na2O, %10 CaO, % 4 MgO ve % 1 Al2O3 ’ten meydana gelmektedir. Dünyada üretilen soda külünün %50'sinden fazlası düz cam (bina ve otomobillerde), ambalaj camı (su, içecek ve gıda ambalajları) ve diğer cam endüstrilerinde kullanılmaktadır. Soda külü, cam imalatı sürecinde silis kumunun erime sıcaklığını düşürerek, enerji kullanımını (ve CO2 salınımını) önemli miktarda azaltmaktadır.